Övrig information information till boende

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning skall ske skriftligen till styrelsen, varpå styrelsen behandlar ärendet enligt föreningens stadgar och meddelar lägenhetsinnehavaren skriftligen. Blankett för andrahandsuthyrning.

I varje ansökan är följande obligatoriskt: tidsperiod, skäl till uthyrning, kopia på andrahandskontraktet samt namn, telefonnummer och personnummer till tänkt hyresgäst. Varje andrahandsansökan är personlig och fullständiga uppgifter behövs för att styrelsen ska kunna fatta beslut.

Nycklar

Samtliga hushåll ska ha tilldelats tre stycken nycklar till entréport / källare / tvättstuga / cykelrum / förråd / soprum. Om ni önskar fler nycklar måste beställning ske genom styrelsen som i sin tur kontaktar föreningens nyckelleverantör.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. För att få styrelsens tillstånd för att riva en vägg krävs att en auktoriserad person intygar att väggen ej är bärande. Kontakta styrelsen för mer information.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Informera genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan vid porten. Störande arbeten bör i första hand utföras under dagtid. Det är förbjudet att utföra störande arbeten vardagar 20:00 – 07:00 samt under helgdagar 18:00 – 10:00.

Fläkt i köket

För att fastighetens ventilationssystem ska fungera korrekt är det endast tillåtet med kolfilterfläkt i köket.

Brandvarnare

Det är obligatoriskt för alla boende att ha minst en fungerande brandvarnare i sin lägenhet. Att bo utan brandvarnare kan vara livsfarligt samtidigt som en brand drabbar alla boende i vår fastighet.

Branddörr

Vissa bostadsrättsägare har valt att installera branddörrar till sina lägenheter. Förutom skydd vid eventuell brand isolerar dessa dörrar även ljud från trapphuset. Är du intresserad? Kontakta styrelsen för mer information.

Trapphuset

Det är allas vårat ansvar att hålla trapphuset fritt från föremål. Att trapphus och entré måste vara fritt från föremål är lagstiftat om. Detta gäller även barnvagnar, cyklar, och så vidare. Självklart är det ej tillåtet att slänga/ställa gamla möbler och andra grovsopor i trapphuset.

Hissen

Om du ska renovera så se till att du själv eller den firma som hjälper dig med renoveringen skyddar hissen med skyddspapp. Det blir lätt repor på hissens väggar och tak nämligen.

Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum utan du får själv se till att avlägsna dessa sopor från fastigheten. Föreningen bekostar regelbundet en container i samband med städning av gemensamma utrymmen. Då kan du passa på att kasta mindre saker. Större saker som stora möbler och byggavfall får du själv transportera bort. I containern får vi inte heller slänga miljöfarligt avfall eller elskrot.

Miljöfarligt avfall som färg, lösningsmedel, kemikalier mm får inte slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du lämnar det istället på en miljöstation eller på en Återvinningscentral.

Elskrot, det vill säga allt med sladd eller batteri, får inte slängas i soporna utan måste lämnas på en återvinningscentral. Batterier ska lämnas i särskilda behållare.

Närmaste miljöstation för miljöfarligt avfall och elskrot är Miljöstation Södermalm.

Parkering

Boende i Brf Skrovet 8 kan ansöka om boendeparkering hos Stockholms stad.

Stockholms stads boendeparkering.