Teknisk information

I samband med att föreningen förvärvade fastigheten 2005 utfördes en teknisk besiktning. Vid detaljfrågor angående byggnadens tekniska status hänvisas till denna dokumentation.

Större arbeten utförda av föreningen

2017

 • Renovering och målning av ytterfönstren
 • Reparation av toalett i tvättstuga

2016

 • Spolning av stammar
 • Installation av brandvarnare

2015

 • Radonmätning som godkändes utan anmärkning

2014

 • Hissrenovering
 • Uthyrning av en parkeringsplats till Sunfleet bilpool

2013

 • Rengöring av fastighetens ventilationssystem

2012

 • Upprustning av ”trädgården” framför huset
 • Ny cykelparkering på husets kortsida
 • Renovering av kungsbalkonger och takrännor samt besiktning av balkonger våning 6
 • Byte av sopkarusell mot sopkärl

2011

 • Installation av fiberoptiskt bredband i samtliga lägenheter

2010

 • Byte av entréport/-parti

2009

 • Installation av postboxar
 • Byte av dörrar i allmänna utrymmen

2008

 • Byte av elinstallationerna i fastigheten
 • Utbyte av lås i allmänna utrymmen
 • Målning av trapphus
 • Ny namntavla i entrén

2007

 • Byte av resterande stammar
 • Totalrenovering av tvättstuga
 • Upprustning av värmesystemet

2006

 • Byte av köksstammar
 • Byte av stammar i lokal på bottenplan

2005

 • Installation av högklassig fjärrvärme

Större utförda arbeten innan föreningens övertagande av fastigheten

2004

 • Dränering av grundmur

2001

 • Målning av fönster
 • Renovering av balkonger och altaner
 • Fasadmålning
 • Omläggning av tak

Planerade tekniska åtgärder

Styrelsen friskriver sig från eventuella sak- och skrivfel i informationen.