Tidigare överlåtelser

För en korrekt och uppdaterad bild av prisutvecklingenpå bostadsrätter i Stockholm och på Södermalm hänvisas till www.maklarstatistik.se.